Mitt største oppdrag!
Jeg laget stor lysglobe og talerstol til Det Norske Misjonsselskaps (NMS) generalforsamling i Oslo sommeren 2014.
Jeg har mere om dette prosjektet i de påfølgende sidene.


VELKOMMEN TIL

 

HJEMMESIDEN MIN!

 

 

 

Håper du har tid til å bla deg

gjennom at jeg har samlet

her!

 

Kontakt info:

Egill A. Jensen 

Marihaugen 52  

3231 Sandefjord

Mail: eajensen@online.no

Mob.tlf.: +47 91139921

Min andre hjemmeside:

www.eaj-design.com